Irisgarritasuna hobetzea Jose Mari Lasa plazan (Urretxu)

Irisgarritasuna hobetzea Jose Mari Lasa plazan (Urretxu)

Urbanizazio-baldintzak egokitzea eta hobetzea erabilera publikoko eremuan.
Horrela, eremu zabal eta desnibeldun bat eraldatuko da, desnibelik gabea.
Antolamendu orokorraren helburu nagusia haren irisgarritasuna eta oinezkoen jarraitutasuna hobetzea zen, oinezkoen erabilera lehenetsiz lehendik zeuden ibilbideak lotuz eta ibilgailuen trafikoa berrantolatuz, sartzeko eta egoteko espazio zabalagoa sortu.
Hori guztia instalatutako igogailu berriarekin lotuta, Urretxun proiektatutako irisgarritasun-planari jarraipena eman.
Plaza horren azalera osoak 3236,45 m2-ko azalera du, eta horietatik 2095,05 m2-tan esku hartu zen guztira.
Honako obra hauek egin ziren: zoladura erabat ordeztea, lorategi-eremu bat sortzeko, edukiontziak birkokatzea, hiri-altzari berriak jartzea, haur-parke berri bat sortzea, zerbitzuak eta azpiegiturak egokitzea, etab.

Menua itxi